Zagreb, Hrelićka 16
tel/fax: 01/48 393 16, 48 393 19
e-mail: markom@marko-m.hr
www.marko-m.hr
 
 

zadnja promjena
25. listopad 2010

 

  • dizajn i grafička priprema (osmišljavanje logotipa)
  • izrada posjetnica, memoranduma, dostavnica,  otpremnica, računa, koverti sa logotipom  


   
  • grafičko oblikovanje i prijelom biltena, knjiga, brošura, letaka, izvješća i edukacijskih materijala


   
 
  • organizacija edukacijskih skupova i seminara, skupštinasa popratnim materijalima (pozivnice, akreditacije, mape, bedževi, blokovi, olovke, zahvalnice, privjesci, majice s tiskom, kape s vezom, torbe s tiskom i prigodni pokloni)


 
     
Promovirajte se u svijetu i na domaćem tržištu! 

Za Vas ćemo osmisliti i dizajnirati adekvatna rješenja prezentacije na CD-mediju, audio ili video kazeti

Natrag na vrh