Zagreb, Hrelićka 16
tel/fax: 01/48 393 16, 48 393 19
e-mail: markom@marko-m.hr
www.marko-m.hr
zadnja promjena
23. prosinac 2003

 

Ekološke olovke

Ergo line
wood-wood

1. Kemijska olovka
(drvo javora-metal, srebro)

2000-100
2. Tehnička olovka
(drvo javora-metal, srebro)
2100-100
3. Kemijska olovka
(drvo javora-metal, crno)

2000-105
4. Tehnička olovka
(drvo javora-metal, crno)
2100-105
5. Kemijska olovka
(drvo javora-metal, pozlaćeno)

2000-110
6. Tehnička olovka
(drvo javora-metal, pozlaćeno)
2100-110
7. Kemijska olovka
(drvo javora-metal, crveno)

2000-115
8. Tehnička olovka
(drvo javora-metal, crveno)
2100-115
9. Kemijska olovka
(drvo javora-metal, zeleno)

2000-125
10. Tehnička olovka
(drvo javora-metal, zeleno)
2100-125
11. Kemijska olovka
(drvo javora-metal, plavo)

2000-120
12. Tehnička olovka
(drvo javora-metal, plavo)
2100-120